Prezentacja Ośrodka

Film Nowa Nadzieja – Czułem się dobrze tylko w górnych sytuacjach

Pomoc dla Powodzian z Jelcza-Laskowic 2010 r.

I Zjazd Absolwentów Ośrodka Nowa Nadzieja w Janowicach Wielkich 5-6 września 2009 r.

Świadectwo Rafała

Świadectwo Darka

Świadectwo Jurka

Świadectwo Czarka

Świadectwo Ryszarda

Bielawski Festiwal Nadziei 2010.

Festiwal w Bielawie – Telewizja Sudecka…ZOBACZ

Koncert w Nowej Nadziei w Janowicach Wielkich

Spotkanie Wigilijne

Spotkanie Wigilijne dla potrzebujących Świdniczan organizowane przez Kościół Zielonoświątkowy – 18.1